Κατηγορία Διαγωνισμοί
Δημοσίευση

Διαγωνισμός: Φύλαξη κτιρίου ΤΜΕΔΕ

Προθεσμία Υποβολής: Τετάρτη 01/03/2017 και ώρα 10:30 π.μ. Προϋπολογισμός: 60.000 € πλέον ΦΠΑ   Συνοπτική περιγραφή: Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων του κτιρίου επί της οδού Π.Π. [...]

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Δημοσίευση

ΕΦΚΑ: Δελτίο Τύπου 15/02/2017

Δελτίο Τύπου 15/02/2017 Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2017 Mετά από δημοσιεύματα και ανακοινώσεις στον Τύπο και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για υπέρμετρη επιβάρυνση με ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2017 [...]

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Δημοσίευση

Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 35 (παρ.2β), 38, 41, 51, 53 και 97 του ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ.85/τ.Α΄/12-5-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – [...]

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Δημοσίευση

Διαγωνισμός για προμήθεια συστήματος επιχειρησιακών πόρων και σχετικών υπηρεσιών

Προθεσμία Υποβολής: 28 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. Προϋπολογισμός: Έως 60.000 € πλέον του νομίμου Φ.Π.Α.   Σύντομη περιγραφή: Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό [...]

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Δημοσίευση

Ορισμός Προέδρου και μελών στη Συμβουλευτική Επιτροπή Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΕΦΚΑ

Αναρτήθηκε το ΦΕΚ (τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ) που αφορά τον Ορισμό Προέδρου και μελών στη Συμβουλευτική Επιτροπή Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ [...]

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Δημοσίευση

Ενημέρωση ΤΜΕΔΕ την παράταση πληρωμής εισφορών

Αγαπητοί συνάδελφοι,   Όπως γνωρίζετε από 1.1.2017 λειτουργεί το ΤΜΕΔΕ ως καθολικός διάδοχος του ΤΣΜΕΔΕ στους τομείς εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας, ενώ οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις έχουν [...]

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Δημοσίευση

Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών Β’ εξαμήνου 2016 των Μηχανικών

Σας κοινοποιούμε την αριθ. 11/3/20-1-2017 (ΑΔΑ: 7ΑΧΛ465ΧΠΙ-ΖΞΖ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ με την οποία αποφασίστηκε η παράταση μέχρι 31-3-2017 της καταβολής των εισφορών του [...]

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Δημοσίευση

Λειτουργία Περιφερειακών Τμημάτων του Ε.Φ.Κ.Α

Αθήνα, 24/01/2017 Αρ. Πρωτ. 230   Θέμα: Λειτουργία Περιφερειακών Τμημάτων και Γραφείων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ε.Φ.Κ.Α από 1/1/2017   Σας γνωρίζουμε ότι, οι [...]

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Δημοσίευση

Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών B εξαμήνου 2016

Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών β εξαμήνου 2016 των μηχανικών (Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών β εξαμήνου 2016 των μηχανικών) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Ε.Φ.Κ.Α. 3/20-1-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ 11 [...]

city
Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με το ΤΜΕΔΕ

Δυσκολία ανάγνωσης; Αλλάξτε captcha